Inschrijven KNLTB Voorjaarscompetitie 2019

Beste ZTV’er,

Het is weer tijd om in te schrijven voor de KNLTB voorjaarscompetitie. De inschrijving sluit 2 december 2018 (ongeacht of het formulier nog beschikbaar is) en alle spelers dienen zichzelf in te schrijven.
Incomplete teams worden niet getracht compleet te maken als dit tot het resultaat leidt dat er geloot moet worden.
Eventuele loting vindt plaats op vrijdag 14 december 2018; jullie worden hiervan op de hoogte gebracht via de beoogde teamcaptain.

CATEGORIEËN
Er kan gespeeld worden in de volgende categorieën:

GEMENGD DUBBEL:
*
17+ zaterdag
*
35+ zaterdag
*
50+ vrijdagmiddag
*
17+ vrijdagavond
*
35+ vrijdagavond

HERENDUBBEL:
*
17+ zaterdag
*
35+ zaterdag
*
50+ vrijdagmiddag
*
17+ vrijdagavond
*
35+ vrijdagavond

DAMESDUBBEL:
*
17+ zaterdag
*
35+ zaterdag
*
17+ donderdagochtend
*
17+ vrijdagavond
*
35+ vrijdagavond

In alle categorieën wordt er verkort gespeeld. Middels dit inschrijfformulier geef je je eerste voorkeur aan. Heb je een tweede optie dan kun je deze in de opmerkingen kwijt.

Ook in de voorjaarscompetitie zitten we met een maximum aantal teams; indien noodzakelijk zal er worden geloot op vrijdag 14 december 2018. Van loting uitgesloten zijn:
*
Het hoogst genoteerde team.
*
Teams die in de vorige voorjaarscompetitie zijn uitgeloot.
*
Teams die in de vorige voorjaarscompetitie kampioen zijn geworden.

KOSTEN:
De kosten van de competitie bestaan uit de volgende elementen:
*
Teamkosten: €110,– ten behoeve van inschrijving KNLTB, hapjes na de wedstrijden
*
Balkosten: afhankelijk van aantal teamleden en aantal thuiswedstrijden van het team.
De exacte kosten worden aan het eind van de competitie berekend op basis van de teamspelers die door de captain worden doorgegeven.

CAPTAIN:
Degene die als captain wordt doorgegeven heeft de volgende verplichting:
*
Benaderen teamleden voor aanvang van de competitie; indien gegevens niet bekend zijn kunnen deze bij de TC worden opgevraagd.
*
Tijdig invoeren standen van de wedstrijden.
*
Bijhouden teamleden inclusief invallers gedurende de competitie.
*
Doorgeven mogelijke kosten aan de invallers. – Het team stemt gezamenlijk af of de invaller meedeelt in de kosten van de competitie.

Inschrijven kan via deze LINK