EINDELIJK DE BAAN WEER OP

EINDELIJK DE BAAN WEER OP

Vanaf morgen is het zover: iedereen mag weer tennissen, zij het met een aantal regels. Deze regels gelden voorlopig en als alles goed gaat worden deze naar verwachting vanaf 1 juni versoepeld. Inmiddels heeft een aantal leden al banen gereserveerd, ook heeft een aantal leden zich gemeld als toezichthouder. Maar: er is nog ruimte zowel om te spelen als ook voor toezichthouders!

Zoals bekend moeten we ons aan een aantal richtlijnen houden. Deze zijn jullie al eerder toegestuurd, ook zijn deze op de banen aangegeven. Voor alle duidelijkheid een samenvatting van belangrijke punten:

–        Spelers moeten altijd van tevoren, digitaal, een baan reserveren. In eerdere mails is aangegeven hoe dit werkt.

–        Je kunt een dag tevoren afhangen en je kunt 1x per dag een baan reserveren. Dit om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te bieden om te spelen.

–        Als je niet hebt afgehangen mag je het niet park op. Ouders mogen dus ook niet bij de training van hun zoon/dochter kijken.

–        Kom vlak voor aanvang speeltijd, verlaat het park direct na speeltijd.

–        De inmiddels bekende regels met betrekking tot hygiëne en veiligheid blijven van kracht.

–        Vrij spelen is in principe alleen toegestaan in enkelspelvorm.

–        De kantine is gesloten, wel is het mogelijk om ingeval van nood naar de wc’s te gaan, ook de AED is bereikbaar.

–        Wanneer jeugdleden hebben afgehangen is er een toezichthouder aanwezig, volg de aanwijzingen van de toezichthouder altijd op.

Ten overvloede: de richtlijnen zijn echt belangrijk om na te leven, weet ook dat wij hier ook op gecontroleerd worden. We gaan ervan uit dat alles soepel, correct en sportief verloopt en als je denkt dat iets anders kan, geef dan je suggesties door aan het bestuur.

We hebben de afgelopen weken het baanonderhoud laten uitvoeren, zodat we nu we weer mogen spelen de banen hier niet voor hoeven te sluiten. Ook in het clubhuis is onderhoud uitgevoerd, onderhoud aan de buitenkant vindt binnenkort plaats. We zijn aan het nadenken over de mogelijkheden die er zijn wanneer na 1 juni niet de kantine maar wel het terras open zou mogen.

Voor de komende dagen veel speelplezier en tot ziens op de baan- in het voorbijgaan.  

Het bestuur