Contributie lidmaatschap 2020

In dit bericht vind je de informatie over de tijdstippen en de hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van de ZTV.

Er zijn dit jaar twee belangrijke wijzigingen:

 1. De KNLTB ranking van niet spelende leden:
  Ben je per 31 december van dit jaar niet spelend lid, dan melden wij jou af als lid van de KNLTB. Daarmee vervalt ook jouw KNLTB ranking. Als je de ranking wilt behouden, laat ons dit dan meteen weten. De kosten om de ranking te behouden, bedragen € 17,50. Dit is het bedrag dat de KNLTB ons in rekening brengt.
 2. De leeftijd tot waarop een kantinedienst wordt vervuld:
  De leeftijd is verhoogd naar 67 jaar. Dit is een vervolg op het besluit dat genomen is in de ALV van 2017. De leden die per 1 januari 2020 67 jaar of jonger zijn, verrichten in 2020 2 kantinediensten.

I. Leden met automatische incasso:
Voor deze leden geldt dat de ZTV in de periode januari tot en met maart de contributie deel 1 en deel 2 gaat incasseren. Dit zal gebeuren in twee stappen.

Stap 1: Contributie deel 2:

 • Omstreeks 24 januari 2020 wordt bij alle leden die daarvoor in aanmerking komen € 100,- geïncasseerd. 
  Dit bedrag wordt geïncasseerd bij alle senior-leden die per 1 januari 2020 vallen in de leeftijdscategorie van 18 jaar t/m 67 jaar.  

Let op:
Contributie deel 2 wordt ook geïncasseerd bij de personen die geregistreerd staan als lid van een commissie. De kantinedienst wordt na opgave door de commissievoorzitter van jouw deelname, uitbetaald na afronding van de activiteit.  Bij een commissieactiviteit die het gehele jaar in beslag neemt (bv TC, Recreatie Cie), krijgt de penningmeester deze opgave per begin juni 2020 waarna uitbetaling volgt.

Stap 2: Contributie deel 1:

 • Omstreeks 1 maart 2020 wordt bij iedereen contributie Deel 1 geïncasseerd.
 • Per seniorlid incasseert de ZTV € 150,-
 • De contributie van jeugdleden tot 13 jaar bedraagt € 55,- en voor jeugdleden in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar € 65,-
 • Voor studenten wordt een bedrag van € 60,- geïncasseerd
 • Voor niet spelende leden wordt een bedrag van € 25,- geïncasseerd

Let op:
Tijdens de ALV van 2019 is besloten dat het bestuur de contributie deel 1 met € 5,- kan verhogen tot € 155,- als het ledenaantal lager wordt dan 410. Het exacte aantal weten we na 31 december 2019. 

II. Leden zonder automatische incasso:
Deze leden ontvangen in januari een factuur voor de betaling van de contributie deel 1 en 2 met het verzoek deze voor eind januari te betalen.

Let op:
Denk eraan dat bij niet tijdige betaling van de contributie de ledenpas geblokkeerd zal worden waardoor je geen toegang meer hebt tot het clubgebouw en kunt niet meer afhangen op het afhangbord.

Wijzigingen lidmaatschap doorgeven:
Wijzigingen m.b.v. lidmaatschapsvorm (student, NSP of juist niet, opzeggen) dienen uiterlijk donderdag 19 december aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Met vriendelijke groet,

Ans van Heusden
Leden administratie
ztv.ledencom@gmail.com