De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimaal functioneren van de club. Daarbij ligt haar taak primair bij het coordineren, stimuleren, faciliteren en bewaken van de door de club uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van de daartoe ingestelde commissies.
Daarnaast zal het bestuur anticiperen op de voor de club van belangzijnde ontwikkelingen van de omgeving en ook eigen beleid ontwikkelen.

ALGEMEEN BESTUUR

Dagelijks bestuur

Rudolph Kroll (voorzitter),
Heleen Scheffers (penningmeester),
Arjen van der Wal (bestuurslid),
Erin Lap (bestuurslid),
Edwin van Steenis (bestuurslid)
Lid bestuur met focus op het ZTV-park is vacant

E-mail voorzitter: ztv.voorzitter@gmail.com
E-mail penningmeester: ztv.penningmeester@gmail.com
E-mail secretaris: ztv.secretariaatcom@gmail.com

Financieel administrateur
Freek van Veen

Ledenadministratie
Ans van Heusden
E-mail: ztv.ledencom@gmail.com

KANTINE COMMISSIE
Petra Doruiter
E-mail: ztv.kantinecom@gmail.com

PARK COMMISSIE
Piet Gloudemans, Henk Nijhof, Lex van der Heijden
E-mail: ztv.parkcom@gmail.com

JEUGD-COMMISSIE
Marlou Hooijkaas, Richard Krikken, Ancel Merks
E-mail: ztv.jeugd@gmail.com

COMMISSIE JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Monique Jacobs, Dorien Werps, Ineke Dolfsma
E-mail: ztv.jeugdclubcom@gmail.com

TECHNISCHE COMMISSIE
Babette Cleton-Puijker, Jaqueline Ooiman, Jennie Postma
E-mail: ztv.techcom@gmail.com

COMMISIE SPONSORING
Arjen van der Wal (voorzitter), Ger van Diejen
E-mail: ztv.sponsorcom@gmail.com

RECREATIE COMMISSIE
Arjen van der Wal (voorzitter), Henry van de Berkt, Edwin van Meer, Adriana van Emmerik, Ilonka Soons-van der Wal, Roel de Jong, Henry van Hees
E-mail: ztv.recreatiecom@gmail.com

COMMUNICATIE COMMISSIE
Martin van Dam, Roel Kooyman, Ton van Binsbergen
E-mail: info@ztv-tennis.nl

COMMISSIE WINTERACTIVITEITEN
Paula Burgers, Ria Groothelm, Wim van Acqooij, Harry Thijssen, Carola Thijssen, Gonny van Zomeren, Cees Vugts, Johan van Hemert, Tineke Kolkman
E-mail: ztv.wintercom@gmail.com

COMMISSIE MAARTEN VAN ROSSUMTOERNOOI
Jos van Overvest (voorzitter), Marjon Bartels, Nienke van Thuijl,  AnneMarie Benckhuijsen, Willem Brouwer, Annet Hooijkaas,  Jolanda Zwaan
E-mail: ztv.mvrcom@gmail.com

COMMISSIE FRITS STEHMANN TOERNOOI
Paula Burgers, Gonny van Zomeren, Werner van Lit, Harry Thijssen, Hans van Bruggen
E-mail: ztv.fstcom@gmail.com

COMMISSIE 25+ TOERNOOI
Neeltje van Doremalen, Frank van Gameren, Femke Kaasjager, Rob Zeinstra, Sabine van Rooijen, Davey Brothwell, Tamara Kop, Edwin Steenis
E-mail: ztv.25plus@gmail.com

COMMISSIE CAMBIUM JEUGDTOERNOOI
Renate van der Zee, Michel van der Zee, Rooze van der Zee, Sten van der Zee, Marijn Kruiskamp, Inge Kruiskamp
E-mail: ztv.cambiumcom@gmail.com

HUSSEL COMMISSIE
Hanny van Maren, Wim Sotthewes, Rien Dekkers, Marjolijn Koppelaars en Kirsten Heukels
E-mail: ztv.husselcom@gmail.com

DAMES COMMISSIE
Conny Bartelen, Eveliene de Geus, Bregje de Graaff, Joan Leeuwenburg, Lonneke Leeuwenburg, Natalina Pennacchioni, Kirstie van Tongerlo-Hekman, Caroliene Wigmans-Visser, Carmen Zeeman
E-mail: ztv.damesdagcom@gmail.com

1 DAGS 50+ COMMISSIE
Ricky Nijhof (voorzitter), Cees Rike, Wil Burgerhof, Cees Vugts
E-mail: 1492rn@hetnet.nl

KASCOMMISSIE
Eelco Gulpen, Anna Berends