De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimaal functioneren van de club. Daarbij ligt haar taak primair bij het coordineren, stimuleren, faciliteren en bewaken van de door de club uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van de daartoe ingestelde commissies.
Daarnaast zal het bestuur anticiperen op de voor de club van belangzijnde ontwikkelingen van de omgeving en ook eigen beleid ontwikkelen.

ALGEMEEN BESTUUR

Dagelijks bestuur
Rudolph Kroll (voorzitter), Henri van de Berkt (bestuurslid), Arjen van der Wal (bestuurslid),
Erin Lap (bestuurslid), Edwin van Steenis (bestuurslid)
Penningmeester en lid bestuur met focus op park is vacant
E-mail: ztv.secretariaatcom@gmail.com

Financieel administrateur
Freek van Veen
Email: ztv.penningmeester@gmail.com

Ledenadministratie
Ans van Heusden
E-mail: ztv.ledencom@gmail.com

KANTINE COMMISSIE
Petra Doruiter
E-mail: ztv.kantinecom@gmail.com

PARK COMMISSIE
Piet Gloudemans, Henk Nijhof, Lex van der Heijden
E-mail: ztv.parkcom@gmail.com

JEUGD-COMMISSIE
Pascal Gerits (voorzitter), Antwan van Bruchem, Michel van der Zee, Jan WillemMuller
E-mail: ztv.jeugd@gmail.com

COMMISSIE JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Monique Jacobs, Dorien Werps, Caroliene Wigmans-Visser
E-mail: ztv.jeugdclubcom@gmail.com

TECHNISCHE COMMISSIE
Wim van de Lagemaat, Annette Stassen, Babette Cleton-Puijker, Jaqueline Ooiman, Jennie Postma, Kjeld Janssen
E-mail: ztv.techcom@gmail.com

COMMISIE SPONSORING
Arjen van der Wal (voorzitter), Ger van Diejen
E-mail: ztv.sponsorcom@gmail.com

RECREATIE COMMISSIE
Arjen van der Wal (voorzitter), Henry van de Berkt, Edwin van Meer, Adriana van Emmerik, Ilonka Soons-van der Wal, Roel de Jong, Henry van Hees
E-mail: ztv.recreatiecom@gmail.com

COMMUNICATIE COMMISSIE
Martin van Dam, Roel Kooyman, Ton van Binsbergen
E-mail: info@ztv-tennis.nl

COMMISSIE WINTERACTIVITEITEN
Wim Swaak (voorzitter), Paula Burgers, Ria Groothelm, Wim van Acqooij, Harry Thijssen, Carola Thijssen, Gonny van Zomeren, Cees Vugts, Johan van Hemert, Tineke Kolkman
E-mail: ztv.wintercom@gmail.com

COMMISSIE MAARTEN VAN ROSSUMTOERNOOI
Jos van Overvest (voorzitter), Marjon Bartels, Nienke van Thuijl,  AnneMarie Benckhuijsen, Cynthia Jansen, Edwin Middelkoop, Gerard in ’t Veld
E-mail: ztv.mvrcom@gmail.com

COMMISSIE FRITS STEHMANN TOERNOOI
Hans de Pauw, Marius Holdrinet, Wieneke Scholtens, Ineke Janson-Vos, Werner van Lit
E-mail: ztv.fstcom@gmail.com

SENIOREN COMMISSIE
(opgeheven)

COMMISSIE 25+ TOERNOOI
Femke Kaasjager, Tamara Kop, Sabine van Rooijen, Neeltje van Doremalen, Rob Zeinstra, Frank van Gameren, Edwin van Steenis
E-mail: ztv.25plus@gmail.com

COMMISSIE CAMBIUM JEUGDTOERNOOI
Renate van der Zee, Michel van der Zee, Rooze van der Zee, Sten van der Zee, Marijn Kruiskamp, Inge Kruiskamp
E-mail: ztv.cambiumcom@gmail.com

HUSSEL COMMISSIE
Hanny van Maren, Mien Maas, Gerbrand Luttik, Wim Sotthewes, Hans Metsers, Rien Dekkers
E-mail: ztv.husselcom@gmail.com

DAMES COMMISSIE
Conny Bartelen, Gerrine Fernhout, Eveliene de Geus, Bregje de Graaff, Joan Leeuwenburg, Lonneke Leeuwenburg, Natalina Pennacchioni, Kirstie van Tongerlo-Hekman, Caroliene Wigmans-Visser, Carmen Zeeman
E-mail: ztv.damesdagcom@gmail.com

1 DAGS 50+ COMMISSIE
Ricky Nijhof (voorzitter), Cees Rike, Wil Burgerhof, Cees Vugts
E-mail: 1492rn@hetnet.nl

KASCOMMISSIE
Wim van Acquooi, Eelco Gulpen, Wim van Tongerlo