Aankondiging ZTV ALV

Beste leden,

Graag willen we jullie laten weten dat de Algemene Ledenvergadering op donderdag 5 maart 2020 plaatsvindt, met als starttijd 20.00 uur. Het bestuur nodigt jullie allen van harte uit om daarbij aanwezig te zijn en verzoekt daarom vriendelijk om deze avond te reserveren in de agenda.

Om jullie alvast een idee te geven: een van de agendapunten van de ALV betreft de benoeming van een nieuwe voorzitter. Rudolph heeft besloten om deze rol neer te leggen, wat betekent dat er een opvolger moet komen. Vanzelfsprekend zal Rudolph zijn besluit zelf nader toelichten tijdens de ALV, of eerder als daar gelegenheid toe is. Eveneens vanzelfsprekend worden jullie tijdig geïnformeerd over de overige agendapunten.

Tot ziens,

Het bestuur