Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur van de Zaltbommelse Tennisvereniging nodigt jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering.

De vergadering zal worden gehouden op woensdag 27 februari 2019. We starten om 20.00 uur en de bijeenkomst duurt naar verwachting tot 21.30 uur. De vergaderstukken worden binnenkort verspreid.
Om de vergadering efficiënt te laten verlopen, verzoekt het bestuur vragen vooraf schriftelijk te stellen. Dit geldt ook voor onderwerpen die je aan de vergadering ter besluitvorming wilt voorleggen.

Stuur je vraag of voorstel naar ztv.secretariaatcom@gmail.com met vermelding ALV vraag/voorstel.

De tennisbanen zijn tijdens de vergadering geopend zodat je die avond tennis kan spelen of deelnemen aan de les. Het bestuur stelt het echter bijzonder op prijs als je die avond aanwezig bent bij de vergadering.

 

Tot ziens,

Het bestuur